Flash Intro De Transformatie
De Transformatie
Praktijk De Transformatie
Workshops
Wat is BCST ?
Tarieven en vergoedingen
Contact
Hulpbronnen
Links en Literatuur
De Transformatie
Biodynamische Cranio Sacraal Therapie
Uitleg Systemisch werk
De 3 basis principes in systemen
Uitleg Trauma werk
Uitleg NLP
De 3 basis principes in systemen

Bert Hellinger, de grondlegger van de familie opstellingen, zag steeds weer in de opstellingen dat de liefde in de familie pas stroomt als aan de volgende drie principes wordt voldaan. 

1. Iedereen die bij de familie hoort, heeft recht op zijn eigen plaats of plek in dat systeem. Niemand kan vergeten of uitgesloten worden zonder dat dat ernstige gevolgen voor de familieleden en hun nakomelingen heeft.

2. De relaties binnen de familie moeten betrouwbaar zijn. Er zijn in een familie twee soorten relaties: de relatie tussen gelijkwaardige partners en de relatie tussen ouders en hun kinderen. 
Tussen partners groeit de relatie door geven en nemen. Als er teveel gegeven of teveel genomen is dan ontstaat bij een van de partners een schuld en dan loopt de relatie gevaar. Dit geldt ook voor de relatie tussen twee families.  
Tussen ouders en hun kinderen stroomt de energie altijd één richting op: de ouders geven het leven en de kinderen nemen het leven aan. We hebben in opstelling vaak gezien wat het effect is als je probeert om deze stroom om te keren: dat brengt voor niemand iets goeds. Kun je weer jouw eigen positie innemen als kind van jouw ouders en als ouders van jullie kinderen dan kan ieder uit de levensstroom krijgen wat nodig is.

3. Er is een hiërarchie waarbij de eerdere of oudere voorrang heeft op de jongere of latere. Dit geldt zowel voor de opvolgende generaties als voor de volgorde in de kinderrij. Als iedereen zijn eigen plaats heeft in de rij dan komt er rust er is dus sprake van een zekere volgorde die indien juist toegepast voor orde zorgt. 

Als individu zijn we minder vrij in onze keuzes en in ons handelen dan we vaak denken. Keuzes zijn terug te brengen tot kiezen voor onszelf of kiezen voor de groep, het systeem waar we deel van uit maken. Maar ook daarin zijn we beperkt want om te overleven hebben we onze familie nodig. Zeker als we kind zijn kiest onze ziel – onbewust ! – altijd voor behoud van het systeem boven individueel behoud. We zien vaak dat kinderen zich op willen offeren voor het geluk van hun ouders.

Als er iets ernstigs is gebeurd in de familie, zoals bijvoorbeeld de vroege dood van een familielid die daarna ‘vergeten’ wordt, dan blijft dat doorwerken in het familiesysteem totdat de vergeten persoon weer een plaats heeft in het hart van de familie.

De grootste behoefte van een kind is om lief te hebben en deze liefde te tonen. Een klein kind voelt alles maar begrijpt nog niets. Daarom zal een kind – onbewust en uit blinde liefde – een emotie of het lot van een eerder familielid overnemen, in een poging om het leed van diegene te verzachten. Deze onbewuste innerlijke drijfveer noemen we een verstrikking. Later in het leven kan deze verstrikking leiden tot allerlei ‘onbegrepen’ klachten. Voorbeelden van klachten zijn: angsten, agressie, verstoorde relaties, steeds weer falen, psychiatrische ziektebeelden, depressies of lichamelijke ziekten.

Als deze verstrikking zichtbaar wordt, kan de blinde liefde veranderen in een volwassen liefde. Dan opent het hart zich en kun je groeien naar volwassenheid en zelfstandigheid. Wat buitengesloten was, krijgt een plaats; wat gescheiden was, wordt verzoend. Daar kan een familieopstelling bij helpen, die werkt als ‘een balsem voor de familieziel.’  

Bij terugkerende relationele problemen in sociale contacten of in partnerrelaties kun je kijken of die veroorzaakt worden door een verstrikking met het lot van een ander. Als je onbewust nog gebonden bent aan een oud patroon dan kun je last hebben van een onverklaarbaar schuldgevoel, verdriet, woede of angst waar je partner eigenlijk niets mee te maken heeft. Dat geeft natuurlijk verwarring en onmacht in de relatie en dan krijgt de liefde geen kans om te bloeien. Je bent dan als het ware niet beschikbaar voor jouw partner. Een opstelling of individueel systemisch consult kan dan inzicht geven. 

In ons werk maken we ook deel uit van een groter systeem. Wat in een organisatie speelt of gespeeld heeft, hebben we vaak geen zicht op. Maar we staan wel onder invloed daarvan. Daarbij brengen we onze onbewuste familiepatronen ook mee in onze werksituatie. Dit kan leiden tot verwarring en vragen over het eigen functioneren. Een consult of opstelling kan helderheid brengen bij vragen over de plaats die je inneemt in een organisatie of over een volgende stap in je loopbaan.

Systemisch werk of een opstelling brengt helderheid in de werkelijke vraag en de richting van de oplossing. Dat inzicht werkt lang door, en een consult of opstelling is daarom meestal eenmalig.

Een consult of opstelling is geen therapie maar een filosofisch aanschouwen van wat de werkelijkheid ons toont. En daardoor komt er iets in beweging en verandert er iets. 

 Flash Intro De TransformatieDe TransformatiePraktijk De TransformatieWorkshopsWat is BCST ?Tarieven en vergoedingenContactHulpbronnenLinks en Literatuur