Flash Intro De Transformatie
De Transformatie
Praktijk De Transformatie
Workshops
Wat is BCST ?
Tarieven en vergoedingen
Contact
Hulpbronnen
Links en Literatuur
De Transformatie
Biodynamische Cranio Sacraal Therapie
Individuele begeleiding
Over Anja Bijker
Opleiding en studie
Individuele begeleiding
Tijdens de individuele sessies binnen mijn Praktijk De Transformatie maak ik gebruik van onderstaande therapievormen, methoden, technieken en werkwijzen. Meestal wordt voorafgaand of tijdens de sessie zelf bepaald welke werkwijze op dat moment het meest gepast is. De BCST sessies zijn aparte behandelingen, welke niet gecombineerd worden met methoden uit de individuele begeleiding, daarover dus meer verder op op deze website. Je kunt hieronder kort nalezen wat de diverse individuele begeleidingsmethoden inhouden en voor uitgebreide informatie kun je verder lezen op deze website. Voor de tarieven verwijs ik ook graag door naar de aparte pagina en je kunt natuurlijk altijd een individuele afspraak maken voor een sessie of een intake gesprek.
 
Kinesiologie ( spiertesten )
Door kinesiologie (spiertesting) te combineren met principes uit de neurowetenschappen, toegepaste psychologie en alternatieve geneeswijze kunnen emotionele blokkades opgespoord worden. Emotionele blokkades zijn onverwerkte emoties die in ons onderbewuste zijn opgeslagen. Het onderbewuste registreert om onszelf te beschermen tegen alle incidenten en gebeurtenissen, vooral onverwerkte emoties. Dit vaak ten voordele van onszelf, maar kan ook ten nadele zijn, waardoor ons levensgeluk, vitaliteit, gezondheid en relaties worden gesaboteerd. Door middel van de spiertesting kunnen we deze onverwerkte emoties opsporen om ze vervolgens te integreren en los te laten. Op die manier word je weer regisseur van je eigen leven.

Systemisch werken
Deze krachtige methode, krijgt meer en meer bekendheid wegens haar impact en werkzame inzichten. Op bijzondere manier geeft zij antwoord op persoonlijke-, relatie-, werk- en organisatievragen. Zij maakt zichtbaar wat er zich onder de oppervlakte in jezelf, een bedrijf of rond een situatie afspeelt en mogelijke oplossingsrichtingen dienen zich aan. Het bijzondere van opstellingen is dat je het overal en op elke vraag kunt toepassen. Het is een manier van naar de wereld en het leven kijken. Wij functioneren continu in allerlei systemen. “Opstellingen” worden uitgevoerd gebaseerd op persoonlijke vraagstukken en van daaruit ontstaat de keuze voor een familieopstelling, een organisatieopstelling, een trauma opstelling of een andere opstelling.

De grond, waarin wij geworteld zijn, is van wezenlijk belang. Opstellingen kunnen een weg zijn om de wortels te ontdekken en ze van allerlei zaken te bevrijden, die ze kunnen beschadigen en verzwakken. Dan kan de kracht van de wortels nog meer toenemen. En wordt je als een stevige, gezonde en sappige boom met een plek midden in het bos.

Trauma werk
Trauma lijkt wellicht een groot woord en waarschijnlijk is je eerste gedachte: Trauma, ja, maar gelukkig heb ik dat niet!
Het hangt er natuurlijk van af wat met het woord trauma bedoeld wordt. Hier verstaan we onder trauma: elke vorm van lichamelijk geheugen die resulteert in Somatic Experiences ofwel lichamelijke reacties die je als het ware niet onder controle hebt. Iemand zegt iets tegen jou in een bepaalde context en jij vervriest plots of je gaat buiten verhouding in discussie of je gaat plots weg. Dit zijn de vormen waarin deze ervaringen zich manifesteren. 
In sommige situaties voelen we ons bedreigd. We schatten de situatie in en proberen een uitweg te vinden. Onze spieren spannen zich op, klaar om in actie te komen. Adrenaline begint te stromen en normaal gezien (in de natuur) volgt een actie. In onze samenleving echter hebben we geleerd dat die actie niet steeds gewenst is en we "braaf" moeten reageren. De opgebouwde energie wordt ingehouden, vastgezet en in plaats van actie te ondernemen "vervriezen" we. Dit is de enige mogelijkheid die nog overblijft. Deze energie krijgt echter niet meer de kans om zich te ontladen, want "het was toch allemaal niet zo erg". Een begin van een trauma is geboren. Telkens we opnieuw in een dergelijke situatie komen reageren we met hetzelfde "vervries-patroon" tot op de duur de opgestapelde energie zodanig groot wordt dat er zich na enkele jaren symptomen beginnen te ontwikkelen. Ons lichaam past zich aan aan de spanning door één of ander ziektepatroon.

Het bijzondere aan trauma is dat het gecreëerd wordt op momenten dat wij de overtuiging hebben dat we in een situatie terecht gekomen zijn waar het "op leven en dood" is. Deze situatie hoeft echter in realiteit helemaal niets te zien hebben met leven en dood. Van belang is of wij dit zo ervaren. Op die manier kan een heel banaal feit zich als een trauma ontwikkelen terwijl we aan een reële bedreiging soms helemaal geen trauma overhouden.
Somatic Experiencing ( volgens dr. Peter Levine)
Peter Levine is de "leading figure" op vlak van trauma-healing. Achter de schermen is hij bovendien ook met opstellingen bezig waarbij hij met zowel persoonlijke als familietrauma's werkt. Het basisbeginsel is dat we als mens, net zoals een dier op bedreigende situaties primair instinctief reageren, pas in een latere fase is er ruimte voor het voelen en het denken. Er zit dus als het ware een geheugen, een reactiepatroon vast in onze cellen. Deze cellen gaan in bepaalde omstandigheden reageren nog voor dat we iets voelen of kunnen denken. We kunnen de reactie niet controleren met onze gedachten omdat die reacties thuishoren in onze instinctieve overlevingsstrategie. Een mentale of psychische benadering biedt dan ook in dergelijke gevallen geen enkele oplossing. Uit de leefwereld van de dieren kunnen we de drie basisreactiepatronen, die Peter Levine beschrijft, terugvinden: het vluchten, het vechten en het bevriezen. 

Wat is trauma?
Trauma is een antwoord van het lichaam op een situatie die het als levensbedreigend ervaart. Dit antwoord dient in wezen om voor onze veiligheid te zorgen. Als mens hebben we echter niet altijd de mogelijkheid dit antwoord volledig te integreren waardoor het als een bevroren energie blijft vastzitten. Wat kan zo allemaal trauma's veroorzaken?

Belastende ervaringen oorlog, misbruik, geweld, zware verwondingen, ongelukken, dood, ziekte maar ook kleinere ervaringen waarvan het effect vaak genegeerd wordt zoals bijvoorbeeld een eenvoudige operatie onder verdoving, het moeten opeten van iets wat je niet lust, verbale agressie, tandheelkundige behandelingen, de kapper die niet doet wat je vraagt enz.
 
We kennen emotionele trauma's die ontstaan of zich uiten in bijvoorbeeld problemen met binding, verbinding, relaties, seks, verlatingsangst, geboorte, geluiden, faalangst. Familie trauma's door onverwerkte familiale gebeurtenissen, een familielid in de gevangenis of psychiatrie, een handicap, een faillissement, een tak van de familie die verhuist naar een ander land, ziekte van moeder of vader en andere gebeurtenissen die het familiesysteem onder druk zetten of uit balans brengen.
Trauma wordt niet als ziekte gezien, maar kan wel oorzaak zijn van tal van lichamelijke klachten. Het begint vaak met een te hoge lichaamsspanning. Niet kunnen ontspannen in bepaalde situaties is een eerste indicator. Als deze spanning zich blijft opstapelen, dan ontstaan patronen zoals overprikkelbaarheid, depressie, het gevoel jezelf kwijt te zijn, dissociëren, agressie, onrust enz..

In een nog verdere fase vraagt het trauma zoveel energie dat je je omgeving begint te controleren en van je omgeving energie leent. Mensen rondom jou beginnen je te mijden en je hebt het gevoel steeds zonder energie te zitten. Je levenslust zakt. In een nog verdere fase treden slapeloosheid, migraine, nek- en rugklachten, en vele andere onverklaarbare lichamelijke en geestelijke klachten op. Het immuunsysteem komt onder druk te staan.

Trauma is bevroren overlevingsenergie. Die kan op tal van vlakken vastzitten, de behandeling blijft dezelfde: het ontdooien van die energie en ze opnieuw als beschikbare levensenergie recupereren.

Oplossingsgericht werken
De basis van het Oplossingsgericht Werken werd rond 1980 gelegd door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en hun team in Milwaukee (VS). Met deze methode wordt de kortste weg gekozen. De focus ligt op oplossingen in plaats van op problemen, op de toekomst in plaats van op het verleden en op wat goed gaat in plaats van op wat fout gaat.

Kenmerkend voor oplossingsgericht werken zijn:
  • van probleemgericht naar oplossingsgericht werken
  • werken naar het doel, kleine positieve veranderingen kunnen grote effecten hebben
  • een houding van ‘niet weten'
  • werken met schaalvragen
  • werken met uitzonderingen en het wonder dat zich kan aandienen
De populariteit van het oplossingsgerichte model is gebaseerd op een respectvolle benadering van cliënten, teams en organisaties op zoek naar de meest efficiënte en effectieve manier om oplossingen te vinden. De positieve effecten van Oplossingsgericht Werken verklaren de snelle groei van deze methodiek.

NLP
Tijdens mijn individuele begeleiding en coaching zal ik regelmatig gebruik maken van NLP ofwel Neuro Linguïstisch Programmeren bij zeer uiteenlopende problematieken.

NLP is een reeks van technieken uit de toegepaste psychologie die persoonlijke verandering mogelijk maken. NLP geeft veel inzicht in communicatie; de communicatie van de ander en de communicatie van jou en het effect daarvan. Mede daarom is NLP een zeer bruikbare techniek bij de coaching. NLP is breed inzetbaar en flexibel. Daarom wordt NLP vaak in combinatie met andere therapieën gebruikt. Met NLP wordt duidelijk hoe jouw waarneming en daarmee jouw wereldbeeld is. De vraag aan jou is of het je bevalt wat je ziet en hoe zou je het liever willen zien?

NLP, oplossingsgericht werken, trauma werk en systemisch werken wordt binnen De Transformatie door individuele begeleiding, workshops en trainingen “geweven” en daar waar het bruikbaar is, toegepast.Flash Intro De TransformatieDe TransformatiePraktijk De TransformatieWorkshopsWat is BCST ?Tarieven en vergoedingenContactHulpbronnenLinks en Literatuur