Flash Intro De Transformatie
De Transformatie
Praktijk De Transformatie
Workshops
Wat is BCST ?
Tarieven en vergoedingen
Contact
Hulpbronnen
Links en Literatuur
De Transformatie
Biodynamische Cranio Sacraal Therapie
Uitleg Systemisch werk
De 3 basis principes in systemen
Uitleg Trauma werk
Uitleg NLP
Uitleg Trauma werk
De Transformatie en traumawerk 
In ieder mens is het diepe verlangen aanwezig om volledig en werkelijk zichzelf te worden. Veel mensen proberen allerlei technieken en instrumenten uit om dit doel te bereiken, maar niet altijd met het gewenste resultaat. Dit kan de motivatie om te blijven zoeken naar de diepere verbinding ondermijnen. 

Binnen De Transformatie gaat Traumawerk of je zou ook kunnen zeggen het diepste veranderingswerk niet over technieken maar over een bepaalde houding om je te verbinden met de wereld, met hulpbronnen, met mensen of met je spirituele bron. Een daadwerkelijke Transformatie kan plaatsvinden als je perceptie vrij is van oude beperkingen en blokkades. Wenden we ons verschrikt van onszelf af als we diepe, oude pijn tegenkomen, dan kunnen we niet onze ware natuur vinden. Onderzoek je echter de doorgang naar je ware zelf dan lossen oude, traumatische herinneringen op. De weg naar je innerlijke bronnen en hulpbronnen kan zich openen. Dit maakt het makkelijker om met jezelf in contact te zijn, en van daaruit met de wereld om je heen.

Vanuit dit innerlijke thuis zul je ontdekken dat jij het niet bent die de wereld in beweging zet, maar dat de wereld jou in beweging zet, je (aan)raakt en je van binnenuit vernieuwt. Je zult je aan een nieuwe kwaliteit van verandering kunnen overgeven. De krachten die je daar tegenkomt zullen je tot in je kern raken en je zal het gevoel hebben dat je eindelijk thuis komt bij jeZelf..
 
Deze manier van werken zal ruimte, veiligheid en zachtheid bieden om de dieptse delen van onszelf te kunnen onderzoeken die geen enkele kans hebben gehad om zich in de drukte van het dagelijks leven te laten zien. Deze manier van werken aan jeZelf gaat niet over technieken maar over de attitude die je nodig hebt om je te verhouden tot jezelf op een wijze die heling mogelijk maakt. Je leert om op een uitnodigende, repectvolle en liefdevolle manier opnieuw een verbinding te maken met je diepste zelf waardoor de diepste heling mag gebeuren. Je leert onaangeraakte hulpbronnen opnieuw kennen en gebruiken.

Traumawerk
De laatste jaren komt het fenomeen trauma, in combinatie met het systemisch werken nadrukkelijker in beeld. Uit alles wat we tot nu toe over de werking van trauma's weten blijkt dat de energie die gemaakt wordt bij het ervaren van een traumatische gebeurtenis als het ware in het lichaam vastgezet wordt. Vervolgens zorgt het voor een specifiek patroon van herkenbare trauma-symptomen die effect hebben op onze zintuiglijke waarnemingen, ons lijf en de manier waarop we met onze omgeving omgaan. Los van de lichamelijke reactie op een trauma en de daaruit voortvloeiende verstoring van onze energie-balans is de manier waarop onze omgeving reageert bij een traumatische gebeurtenis van groot belang. Mensen hebben dus ook te leren hoe ze kunnen handelen als iemand een traumatische gebeurtenis beleeft.

In een workshop rondom trauma werk binnen De Transformatie komt basiskennis over trauma's dan ook aan bod en besteden we aandacht aan de behandeling van trauma's. Daarnaast geef ik instrumenten mee om op een effectieve manier te reageren op traumatische gebeurtenissen die wij zelf of anderen meemaken.

De volgende onderwerpen worden in een workshop behandeld:
 
·  de basiskennis van trauma en haar effecten
·   kennis en vaardigheid over trauma-interventies
·   veiligheid  creeren 
·   eigen ervaring opdoen door de interventies zelf te ondergaan en de fysieke effecten daarvan te ondervinden
·   een diepgaande kennis van de eigen persoonlijke grenzen en mogelijkheden om met trauma's om te gaan.
 


Flash Intro De TransformatieDe TransformatiePraktijk De TransformatieWorkshopsWat is BCST ?Tarieven en vergoedingenContactHulpbronnenLinks en Literatuur