Flash Intro De Transformatie
De Transformatie
Praktijk De Transformatie
Workshops
Wat is BCST ?
Tarieven en vergoedingen
Contact
Hulpbronnen
Links en Literatuur
De Transformatie
Biodynamische Cranio Sacraal Therapie
Systemisch werk workshop
Trauma werk
NLP
Voorwaarden
Gast Trainers
Trauma werk
Workshop de Trauma vortex en haar helende tegenkracht
Trauma werk is een betrekkelijk nieuwe methode voor het verwerken van trauma. Dr. Peter A. Levine, de grondlegger van Somatic Experiencing of Traumahealing, baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild. Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken ze zelden getraumatiseerd. Ze weten instinc-tief hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen. Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde  regelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen.

We kunnen bijvoorbeeld ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige ontlading in de weg staan. Dit kan resulteren in posttraumatische stress-symptomen, zoals hartkloppingen, paniek, slapeloosheid en uitputting.

In onze Trauma werk workshops maken we gebruik van de kennis uit Somatic Experiencing (SE) en werken we met de zogenaamde ‘felt sense’, het gewaarzijn van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen spanning te ontladen. Voorbeelden van deze sensaties zijn: warmte, tintelingen, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling. Met de juiste begeleiding naar het belichaamde gevoel kan het lichaam het zelfgenezende vermogen herstellen.

Trauma werk helpt de cliënt zich bewust te worden van zijn hulpbronnen die het verwerkingsproces ondersteunen. Interne hulpbronnen zijn bijvoorbeeld je gevoel voor humor, kracht, creativiteit, intelligentie. Externe hulpbronnen zijn elke vorm van ondersteuning, bijvoorbeeld door vrienden, familie, een fijne plek, positieve herinneringen. Door hele kleine stapjes te zetten, in en uit de spanning, wordt de geblokkeerde overlevingsenergie veilig en geleidelijk ontladen. Daarna ervaren mensen vaak een sterke afname van hun stresssymptomen.
 
Het uitgangspunt van deze vorm van Trauma werk is dat trauma een verstoring tot gevolg heeft van ons autonome zenuwstelsel (ANS) en dus op lichamelijk niveau behandeld kan worden. Trauma werk richt zich dus op lichaamsbewustzijn technieken. De therapeut begeleidt de cliënt in het contact zoeken en houden met lichamelijke sensaties op zo’n  manier dat de traumatische spanning zich alsnog kan ontladen. Hierin speelt het vinden van de ‘resource’ of hulpbron een grote rol. Met behulp van een hulpbron kan de door het ANS vastgehouden spanning worden ontladen. In de Traumaworkshop binnen De Transformatie is de nieuwste kennis uit de neurowetenschap, embryoplogie, Biodynamische Craniosacraal therapie, The Polyvagal Theory van Prof. Stephen Porges in de behandeling en workshop geïntegreerd.
Trauma vortex en zijn helende tegengestelde kracht

Hechtingsproblematiek en Trauma
Een van de belangrijkste ervaringen in ons leven heeft betrekking op de mate van verbondenheid en hechting die we in onze vroegste jaren ervaren hebben. Veel van onze cliënten hebben verstoorde patronen van hechting en blijven daar in hun volwassen leven mee worstelen. In onze kinderjaren zijn we biologisch volledig afhankelijk van onze ouders en leren we onszelf reguleren binnen deze afhankelijkheid. De opbouw en programmering van ons zenuwstelsel en onze emotionele ervaringen zijn grotendeels gebaseerd op deze vroegste ervaringen.
Daarmee leren we oftewel onze verstoorde patronen van hechting te compenseren oftewel de gezonde hechtingsrelatie in ons verdere leven uit te bouwen. In een gezonde hechting gaat het om een ouder of verzorger die veilig en betrouwbaar genoeg is en in staat is zich af te stemmen. Dat is geen perfecte ouder, maar wel een die ‘voldoende goed’ is. In de workshop Traumawerk leer je te zien welke invloed deze verstoorde patronen van hechting hebben op het zenuwstelsel en je vroegste emotionele ervaringen. Je leert nieuwe manieren kennen die deze patronen en diepe wonden kunnen helen.Flash Intro De TransformatieDe TransformatiePraktijk De TransformatieWorkshopsWat is BCST ?Tarieven en vergoedingenContactHulpbronnenLinks en Literatuur