Flash Intro De Transformatie
De Transformatie
Praktijk De Transformatie
Workshops
Wat is BCST ?
Tarieven en vergoedingen
Contact
Hulpbronnen
Links en Literatuur
De Transformatie
Biodynamische Cranio Sacraal Therapie
Systemisch werk workshop
Trauma werk
NLP
Voorwaarden
Gast Trainers
Systemisch werk workshop
Opstellingen open avond, dag of weekend
Wat is de invloed van het systeem van herkomst op wie je bent en wat je doet in prive en werk? Het blijkt dat veel mensen zo sterk aan hun familie verbonden blijven dat dit zeer veel invloed heeft op de manier waarop ze in de wereld staan en zich gedragen in groepen en organisaties. Werkt het minder positief, dan kan een familieopstelling hier veel inzicht in geven en zelfs ondersteunen bij het doorbreken van beperkende overtuigingen.

De workshop familieopstellingen gaat over de liefde en de beweging van de ziel die ons aanstuurt in leven en in dood.
De universele levensvragen die aan de orde komen zijn voor iedereen ontroerend en vaak heel herkenbaar. Een workshop familieopstellingen is ook geschikt voor ouders die vragen hebben over het gedrag of de gezondheid van hun kind. Voor ouders met samengestelde gezinnen. Voor ouders die hun kind willen helpen vrij te worden van de gebeurtenissen uit het verleden en die hun kind de eigen plek in de familie willen terug geven. 

We werken tijdens een workshop met een groep van minimaal 6 en maximaal 20 mensen.
  • In een avond of ééndaagse workshop doen we ongeveer drie tot zes opstellingen en systemische oefeningen. Iedereen die dat wil, krijgt de mogelijkheid om representant te zijn in een opstelling. Tijdens de rondes kan ieder vragen stellen naar aanleiding van de thema’s die aan bod komen. Er is voor ieder die met een vraag komt ruimte om inspiratie voor de volgende stap of een antwoord te vinden.
  • De tweedaagse workshops zijn intensiever dan een avond of ééndaagse, we doen meer opstellingen en er worden dus ook meer verschillende thema’s belicht. Wat tijdens de eerste dag in beweging is gekomen kan vaak op de tweede dag een volgende stap zetten.

Een opstelling wordt door mij zorgvuldig begeleid. Eerst maken we ruimte voor een inleiding over de achtergrond en de uitgangspunten van systemischwerk. Daarna gaan we met deelnemers die een specifieke vraag of thema willen inbrengen in gesprek. Er is aandacht voor de werkelijke vraag. Dan vraagt de deelnemer enkele mensen uit de groep om leden van zijn familie te representeren en stelt hen op in de ruimte. Dan laat de familieziel op verbluffende wijze zien wat de kern van het probleem is. Er komt een beweging op gang in de richting van verzoening. Of het wordt duidelijk dat iemand nog mist. Misschien toont zich wat nodig is om de liefde weer te doen stromen. Ik begeleid dat proces op een respectvolle manier zodat het wezenlijke aan het licht kan komen.

De opstelling geeft aan ons allemaal inzicht in nieuwe mogelijkheden. Zo kan de familie weer een bron van kracht worden. We kijken vanuit een uniek gezichtspunt naar de werking van liefde in leven en dood. Je moet het een keer meegemaakt hebben om iets van deze werking te begrijpen.

Een workshop is een intense ervaring die diepe indruk maakt en lang doorwerkt. De thema’s die aan bod komen zijn universele diepe menselijke thema’s. De deelnemers begeven zich voortdurend in dit systemische veld. Nieuwe inzichten krijg je door de systemische oefeningen en meditaties, door het kijken naar de opstelling van een ander, door representant te zijn en door je eigen opstelling. We werken vanuit respect voor wat de ziel toont.

Data, locatie en tijd
We werken in de avonden van 19.00 tot 22.00 uur.
We werken bij de dag workshops van 10.00 tot 17.30 uur met een lunchpauze en koffie/thee pauzes tussen door.

Kosten
De kosten voor een avond inclusief koffie, water en thee zijn:
deelnemer toeschouwer 20 Euro, inbrenger eigen thema 60 Euro

De kosten voor een workshop van een volle dag inclusief koffie, water, thee en lunch zijn:
deelnemer toeschouwer 60 Euro, inbrenger eigen thema 100 Euro 

Weekend workshop twee volle dagen inclusief luitgebreide lunch, koffie, water en thee.
deelnemer toeschouwer 140
inbrenger eigen thema 220

 
De Transformatie systemische opstellingen workshop speciaal bedoeld voor jouw Zelf
Deze workshop " De Transformatie" biedt je de mogelijkheid om te kijken naar voor jou persoonlijk relevante issues binnen een ondersteunende, veilige omgeving van een grotere groep. Je hebt hier de kans jezelf open te stellen voor jouw urgente kwesties, levensvragen of je persoonlijke thema en krijgt daarbij begeleiding voor de volgende stappen in jouw proces.

Veel psychische en lichamelijke symptomen kunnen een weerspiegeling zijn van traumatische ervaringen.
Trauma's zijn ervaringen die mensen hulpeloos en machteloos maken en hen volledig overvragen. Zij zijn bij vol bewustzijn niet te verdragen en niet uit te houden. Psychische splitsingen zijn dan ook de laatste redding in zo'n situatie. Zo ontstaan er (in een eenvoudig geval) twee gescheiden personen in één mens: de getraumatiseerde en de overlevende. Zij helpen om te overleven.
Het getraumatiseerde deel blijft in zijn ontwikkeling en zijn lijden steken. Het overlevingsdeel beschermt en controleert het getraumatiseerde deel. Traumaopstellingen geven zicht op deze beide delen en kunnen zo bijdragen aan het helen van het trauma.

In deze workshop ontmoeten mensen elkaar om te leren over zichzelf en wat er nodig is om hun leven, relaties, werk nog beter op de rails te zetten en hoe contact te maken met hun gezondheid en hun hulpbronnen. Ieder proces zal een rijke schakering aan leerervaringen tentoonspreiden. Alle deelnemers aan dit tweedaagse proces zullen de effecten zien, voelen en ervaren. Een diepgaande en voedende ervaring.

Voor deze workshop zijn er wat opgave betreft twee mogelijkheden:
1. deelnemers die hun persoonlijke thema in kunnen brengen
2. deelnemers die als toeschouwer aanwezig willen zijn

Doelgroep
Iedereen met interesse voor persoonlijke ontwikkeling. Kennis van systemisch werk is niet nodig.

Data, locatie en tijd
We werken van 10.00 tot 17.30 uur met een lunchpauze en koffiepauze tussen door.

Kosten
De kosten zijn voor 2 volle dagen inclusief lunch, koffie, water en thee.
deelnemer toeschouwer 160
inbrenger eigen thema 240

Programma
In de workshop werken we met name met systemische opstellingen, traumawerk, Biodynamische Cranio Sacraal kennis, systemisch werk en besteden bijzondere aandacht aan de wijsheid van ons lichaam en de energetische consequenties voor je welzijn. We werken aan het creeren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin je de ruimte ervaart in jouw proces om in contact te komen met wie jij werkelijk bent.


Flash Intro De TransformatieDe TransformatiePraktijk De TransformatieWorkshopsWat is BCST ?Tarieven en vergoedingenContactHulpbronnenLinks en Literatuur