Flash Intro De Transformatie
De Transformatie
Praktijk De Transformatie
Workshops
Wat is BCST ?
Tarieven en vergoedingen
Contact
Hulpbronnen
Links en Literatuur
De Transformatie
Biodynamische Cranio Sacraal Therapie
Individuele begeleiding
Over Anja Bijker
Opleiding en studie
Opleiding en studie
Opleiding de basis
Ik ben oorspronkelijk opgeleid tot Human Resource Manager en hierin volgde ik ook post HBO opleidingen in Strategisch verandermanagement en MD Management Development, mijn gehele loopbaan heb ik zowel in vaste dienst alswel als interimmer gewerkt in HR management functies. In 1998 specialiseerde ik mij verder tot Post HBO register coach, waarbij ik mij verdiepte in de diverse coachingstechnieken waar een allround coach mee werkt.
Op 28 jarige leeftijd werkte ik reeds met Reiki en magnetiseer technieken en behandelde ik clienten in de avonduren en weekenden naast mijn werk als manager HRM. In 2003 starte ik een 3 jarige Mind en Body coach opleiding waar ik mij vooral verder specialiseerde in technieken die zich richten op vitaliteit en een holistische benadering, deze opleiding sloot goed aan op de problematiek die ik in de begeleiding van mensen bij veranderingstrajecten tegen kwam. Echte verandering leek om een aanpak te vragen die hoofd en lijf tegelijk behandelden. Emotioneel Evenwicht was een resultaat van deze benadering en ik ontdekte ook dat je daarvoor eerst wel de niet geuitte emoties dient te bevrijden. In 2004 verdiepte ik mij als coach in Omega Health coaching technieken waarbij via kinestiologie wordt onderzocht op welke laag een verandering of genezing dient plaats te vinden. Vervolgens verdiepte ik mij in 2005  in NLP en Hypnose technieken die een helende reis naar onbewuste blokkades teweeg brachten en die zo het onbewuste stuurden naar heling. In dat zelfde jaar vertrok ik naar India om diverse technieken aan te leren die ademhaling, meditatie, ontlading van het Centrale Zenuwstelsel en een soepel bewegend lijf integreerden. Na terugkomst volgde ik  de Practitioner, Master en Trainers opleiding bij het NTI-NLP te Limmen, waar ik mij tevens certificeerde tot Internationaal NLP trainer. En daarnaast volgde ik opleidingen in Oplossingsgericht werken, the Work ( Byron Katie), de Helende Reis ( Brandon Bays) en Schaduwwerk trainingen ( Debbie Ford ) om te leren werken met mijn eigen diepste overtuigingen en die van mijn clienten. Ik kwam al dichter bij mijn vraag en het antwoord, wat is het dat mensen zo bezig ( tegen) houd, hoe worden patronen in mensen en hun denken gevormd en vooral, wat is er nodig om bepaalde patronen of klachten daadwerkelijk om te zetten in ondersteunende en helende patronen. En dit was meteen de basis waarom ik destijds koos voor mijn vervolg studie en specialisatie!

Vervolg studie
In 2006 starte ik met een jaartraining in familie- en organisatieopstellingen (systemischwerk) en een training in Traumawerk. Ik volgde opleiding in (SE) Somatic Experiencing van Peter Levine en Sonia Gomez. Ook volgde ik opleidingen in Trauma werk, het belang van aanraking, heling van het hart, kennis overde werking van het menselijk brein en het autonome zenuwstelsel, systemisch proces werk, chaos- en traumaopstellingen, systemische structuur opstellingen, systemisch ritueel, ontwikkelings psychologie, Embryologie, vroege hechtingsdynamiek, Psychopathologie en medische basis kennis bij onder andere Mathias Varga von Kibed, Insa Sparer, Marianne Bentzen, Daan van Kampenhout, Michael Shea, A. Wandel, J.B. Schmidt, Sneh Victoria Schnabel, Prof. Jaap van der Wal, Dr. Diane Poole Heller, Margriet Wentink, Franz Ruppert. In 2007 starte ik met een twee en een half jaar durende opleiding in Biodynamische Cranio Sacraal Therapie ( Carol Agneessens, RCST) van de Pacific School of Biodynamic Integration, welke verbonden is aan het instituut van Michael Shea. Inmiddels ben ik in 2009 afgestudeerd als Biodynamisch Cranio Sacraal Therapeute. En ik ben nog lang niet klaar, ik zie steeds meer verbanden in de verschillende werkwijzen en manieren om die verschillende technieken te combineren, tot nog effectievere en zachtere methoden voor heling op alle niveaus.

Terug naar het begin
Want mijn werk en leven gaat steeds meer, over het inschakelen van hulpbronnen, en steeds meer over zachtheid en een diep respect voor mijn Zelf en die van anderen. Ik starte mijn studie en vak als Human Resource Manager ( mensenlijke hulpbronnen manager ) en al hoewel mijn werk zich nu anders uit naar buiten toe, ik heb het gevoel dat ik mijn vak steeds meer meester wordt al is het soms in een andere vorm dan ik als 23 jarige ooit had kunnen bedenken. De Transformatie is dan ook de meest logische uiting van mijn eigen integratie- en insluitingsproces van mijn gezin van herkomst, alles wat ik tot nu toe heb gedaan, de rollen die ik heb vervuld, het werk dat ik heb gedaan, de studies die ik heb gevolgd, de mensen die ik heb ontmoet, de organisaties waar ik werkzaam was en de keuzes die ik heb gemaakt, tot wie ik nu ben.

Het Biodynamische werk is voor mij de meest zachte werkwijze die ik tot nu toe heb mogen leren kennen, het geeft alle ruimte aan de mens, het lichaam, en het eigen helende vermogen dat in ons zit om zijn of haar werk te doen zonder indringende interventie van buiten af. Ik heb dit werk zelf dan ook als het meest veilig en helend ervaren in mijn eigen proces en dat van mijn clienten en dat is de voornaamste reden dat ik BCST van harte aanbiedt in mijn Praktijk.


Flash Intro De TransformatieDe TransformatiePraktijk De TransformatieWorkshopsWat is BCST ?Tarieven en vergoedingenContactHulpbronnenLinks en Literatuur